తేనెకన్న తీయనైనది | Thenekanna Theeyanainadi song lyrics


తేనే కన్న తియ్యనయినది నా యేసు ప్రేమ

Tenekanna Teeyanainadi Telugu Christian song lyrics

తేనెకన్న తీయనైనది
నా యేసు ప్రేమ – మల్లెకన్న తెల్లనైనది (2)
నన్ను ప్రేమించెను నన్ను రక్షించెను
కష్టకాలమందు నాకు తోడైయుండెను (2)     ||తేనెకన్న||

ఆగకనే సాగిపోదును
నా ప్రభువు చూపించు బాటలో (2)
అడ్డంకులన్ని నన్ను చుట్టినా
నా దేవుని నే విడువకుందును (2)           ||తేనెకన్న||

నా వాళ్ళే నన్ను విడిచినా
నా బంధువులే దూరమైనా (2)
ఏ తోడు లేక ఒంటరినైననూ
నా తోడు క్రీస్తని ఆనందింతును (2)           ||తేనెకన్న||

Tene kanna thiyyanainadi na yesu prema

Thenekanna Theeyanainadi
Naa Yesu Prema – Mallekanna Thellanainadi (2)
Nannu Preminchenu Nannu Rakshinchenu
Kashtakaalamandu Naaku Thodaiyundenu (2)        ||Thenekanna||

Aagakane Saagipodunu
Naa Prabhuvu Choopinchu Baatalo (2)
Addankulanni Nannu Chuttinaa
Naa Devuni Ne Viduvakundunu (2)                 ||Thenekanna||

Naa Vaalle Nannu Vidichinaa
Naa Bandhuvule Dhooramainaa (2)
Ae Thodu Leka Ontarinainanoo
Naa Thodu Kreesthani Aanandinthunu (2)      ||Thenekanna||

Document

Your download link will appear in 10 seconds.